top of page

本屆畢業成果展以「造夢者」為主軸,每個人都有夢想,而大家都在築夢的道路上踏實地往前。 主題名稱為「紙傳造夢」──「紙傳」取自資傳的諧音,「紙」這個字也代表著資訊傳播學系的前身 印刷學系,我們融合傳統與現代,結合設計與科技,創造一個新世代。 展場結合外太空的元素,以造夢者的角度出發,探索世界,突破以往畢業成果展的框架,在展場規 劃了體驗空間,以留言方式傳遞訊息,把想說的話、想實踐的夢想,投影到布幕,讓民眾透過互動操作沉浸在其中。

​形象片

形象片
資產 32.png
附堡.png
資產 1.png
去背LOGO.png
資產 1.png
晶碩Logo_黑.png
公司logo_葡萄王生技.png
資產 1.png
寶彪_直logo.png
TANKER-LOGO-02.png
webtoon_logo_green.png
7f09649f10211100e28b923f284ef235 (1).jpg
RS_Chinese_English_Logo-black0.png
永豐.png
APLaser-01.png
恩物協會LOGO.png
TeaClass-removebg.png
ChupaChups-logo_Chinese(LOGO在上面)-[轉換].png
MyMoji Logo.png
亨強國際旅行社logo商標-01.png
資產 1.png
曼陀珠-logo.PNG.png
聖元.png
幸福之家.png
柏翔logo (1).png
好日子 中文 橫.png
unnamed.jpg
資產 1.png
資產 36.png
資產 37.png
資產 40.png
資產 38.png
資產 39.png
資產 1.png
資產 35.png
印刷創新科技研究發展中心logo_去邊修改-01-removebg-preview (1).png
bottom of page